Pravidlá webu

FRAGTIME.cz

Pravidlá užívania webu

 1. Po úspešnej registrácií a overení účtu cez email, ktorý vám pride pri registrácií sa stáva nový užívateľ, užívateľom, ktorý môže využívať všetky dostupné a sprístupnené funkcie webu a systému FRAGSYS.
 2. Každý užívateľ môže komentovať články alebo príspevky pokiaľ mu to nebude zakázané.
 3. Každý úžívateľ môže pridávať reputáciu hráčom ale vždy iba raz jednému užívateľovy. Nieje možné pridať dve reputácie jednému užívateľovy.
 4. Na našom webe užívateľ nesmie zneužívať možné chyby alebo nedostatky systému ale naopak by ich mal nahlásiť manažérom alebo rovno majiteľovy FRAGTIME.cz
 5. Komentáre
  1. Komentovať môže každý užívateľ všetky články, bany alebo rôzne príspevky až pokiaľ mu to nebude zakázané alebo pokiaľ nebude zablokované komentovanie určitého článku.
  2. Komentáre nemôžu obsahovať hanlivé alebo iné výrazy ktoré niesu vhodné mravným normám alebo nevhodným podla usúdenia manažérov fragtime.cz
  3. Nemôžu obsahovať akékoľvek úmyselné reklamy alebo obsah tomu podobný.
 6. VIP systém
  1. Každý užívateľ môže využívať funkcie VIP systému.
  2. Pri využívaní VIP systému sa musí užívateľ prihlásiť do nášho systému cez steam.
   1. Prihlásenie cez steam prebieha cez oficiálnu stránku steamcommunity.com
   2. Náš systém z toho prihlásenia využije následujúce dáta:
    • SteamID - STEAM_0:1:XXXXXXX
    • CommunityID - XXXXXXXXXXXXXXXX
   3. Náš web NEZASAHUJE akýmkoľvek spôsobom do steam účtu užívateľa. Ide čislo len o overenie a pridanie si SteamID do profilu.
   4. Tlačítko pre sign up do steamu je oficiálne z steampowered.
   5. Užívateľ sa môže prihlásiť cez steam iba do jedného účtu. Dvojnásobné alebo viacnásobné pokusy o prihlasovanie cez steam na náš web budú zablokované a nahlasené administrátorom pre overenie, prípadné nahlasenie.
  3. Po prihlásení cez steam si môže užívateľ skontrolovať stav VIP ak ho má zakúpené. Vo VIP systéme sa budú zobrazovať všetky údaje, ktoré sú potrebné pre prehľad VIP.
   • Dĺžka
   • Dátum expirácie
   • SMS
   • Typ
   • Dátum zakúpenia
   • Počet zostávajúcich dní


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk