Vše o registroch

Návody

Následující článek o registrech je spíše pro zvědavější uživatele, kteří by rádi „nakoukli“ do samotného jádra operačního systému a něco málo se o něm dozvěděli. Předem upozorňuji, že v žádném případě nedoporučuji dělat jakékoliv zásahy do registrů začínajícím uživatelům! Špatnou konfigurací jednotlivých klíčů registru by mohlo dojít k poškození, které by mohlo vést k úplné reinstalaci systému.

Co jsou tedy registry?

Registry systému jsou vlastně jádro celého operačního systému Windows - jeho srdce. Tato databáze obsahuje veškeré informace o nastavení pro veškerý hardware, software, uživatelské nastavení, předvolby počítače, ovladače, apod..

HKEY_CLASSES_ROOT - nastavení nejzákladnějších prvků systémů, jako jsou např. asociace přípon souborů, registrační informace COM tříd, jako jsou např. ProgIDs, CLSIDs, IIDs, systémové zkratky, podpory drag-and-drop, atd.
HKEY_CURRENT_USER - obsahuje informace o uživatelích systému, jako jsou např. přihlašovací údaje (jména a hesla), nastavení pracovní plochy, nabídky START apod.
HKEY_LOCAL_MACHINE - v tomto oddílu se nacházejí individuální informace o počítači, jako jsou např. hardwarová konfigurace počítače, druh použitého software, informace o perifériích (tiskárny, scannery, atd.), apod.
HKEY_USERS - obsahuje individuální informace každého uživatele daného počítače
HKEY_CURRENT_CONFIG - obsahuje konfigurační informace daného hardwarového profilu. Tento klíč má přímou návaznost na klíč HKEY_LOCAL_MACHINE. Každá hodnota registru je uložena jako jeden z následujících datových typů: REG_BINARY REG_DWORD REG_EXPAND_SZ REG_MULTI_SZ REG_SZ  

Mimo tyto typy jsou v registrech ještě další datové typy, které však pomocí výchozího editoru registru nejsou dostupné.

Jsou to tyto datové typy: REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN REG_DWORD_BIG_ENDIAN REG_LINK REG_NONE REG_QWORD REG_QWORD_LITTLE_ENDIAN REG_RESOURCE_LIST    

Jak spustit registry z jednotlivých operačních systémů?

Windows 95/98/ME: START – SPUSTIT - REGEDIT.EXE (REGEDIT)

Windows NT/2000/XP/7/8/10: START - SPUSTIT - REGEDT32.EXE (REGEDT32)

Přeji good luck a jak říkám ... nedělejte to pokud si to pořádně neprostudujete!


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk