Pravidlá pre FRAGTIME.cz TS3 server

  1. Užívateľ nesmie urážať ostatných užívateľov akýmkoľvek spôsobom a nesie vyvolávať spory.
  2. Užívateľ nesmie propagovať rasovú, národnostnú, náboženskú ani inú neznášanlivosť alebo diskrimináciu.
  3. Užívateľ nesie zahlcovať chat (spamovať) či obťažovať iných užívateľov väčším počtom správ.
  4. Užívateľ nesmie slovne či akoukoľvek zvukovou stopou obťažovať ostatných užívateľov.
  5. Užívateľ nesmie propagovať konkurenčné/iné servery/weby či už slovne alebo akoukoľvek zvukovou, textovou stopou alebo avatarom ani na nich odkazovať.
  6. Do súkromných roomiek je zakázané vstupovať bez povolenia majiteľa roomky.
  7. Užívateľ nesmie v avatare propagovať pornografické scény, rasistické alebo iné nevhodnosti (Administrátor posúdi nevhodnosť avataru SÁM).
  8. Užívateľ nesmie púšťať hudbu vo verejných roomkach, čím by otravoval ostatných užívateľov.
  9. Pri bane alebo akejkoľvek inej udalosti sa peniaze za VIP nevracajú.

Pravidlá platia od 3.6.2014