Natáčanie dema

Návody

Niekedy sa môže stať,že na servery objaví cheater a admin nebude na servery ani na steame atd.V takýchto velmi vzácnych prípadoch je vhodné postupovať týmto spôsobom...


Ako natočiť demo

altZákladom všetkého je usvedčujúci materiál.V hre sa cez menu výberu týmu dostaneme do "spectator" stavu nájdeme dotyčného hráča a spustíme nahravanie dema. Demo sa natáča cez konzolu.Ta sa defaultne spúšťa klávesou „;“ (klávesa pod ESC).Natáčanie spustíme príkazom  „record názovdema“napríklad: „record DeViL" .V našom ukážkovom prípade je to vtedy ako môžete vidiet na screene  „record TestDemo“.Je dôležité aby názov dema mal iba jedno slovo,lebo konzola nepozná medzery ako také a nahrádza ich znakom „%“.Ideálne je použit nick dotyčného hráča už len kvôli jednoduchšiemu hladaniu dema na disku.
Natáčanie dema ukončíme konzolovým príkazom „stop“. Pri nahrávaní cheaterou je vhodné zistit si ID dotyčného.K tomu slúži konzolový pkíkaz „status“.Status hráčou si jednoducho odfotíme príkazom „snapshot“.

Ako prehrať demo

altV zásade existujú dva spôsoby ako prehrať natočené demo.Líšia sa akurát malou drobnosťou.Ide o pkíkazy „playdemo“ a „viewdemo“. Playdemo  nám spustí demo,na ktoré sa môžeme pozrieť, ale to je tak všetko.Obecne sa používa „playdemo nazovdema.dem“. V našom prípade teda „playdemo TestDemo.dem“    Viewdemo sa používa tak isto ako playdemo má iný začínajúci príkaz.Obecne teda „viewdemo nazevdema.dem“.V našom prípade teda „viewdemo TestDemo.dem“. alt Výhoda viewdema príkazu je v tom,že sa nám spustí aj jednoduchý prehrávač.V ňom môžete demo pretáčať,zrýchľovať, spomaľovať, pauznuť atď. alt Demo máme natočené a videli  sme ho.Už nám ostáva iba vypnúť prehrávanie. Zatiaľ čo na viewdemo máme možnosť použiť tlačítko stop na prehrávači,tak pri príkaze playdemo musíme použiť buď klávesu  „ESC“,alebo konzolový príkaz  „stopdemo“.Obidve tieto možnosti fungujú aj u viewdemo. alt A to je koniec. Teraz už viete ako nato,keď bude na servery cheater a admin nebude v dosahu,pevne dúfam že použijete tento návod ktorí vedie k zabanovaniu cheatera a tým prispieva ku kvalite serverou.


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk