Gather pravidlá

Nezaradené

I. Všeobecné ustanovenia

FRAGTIME.cz | TS3 server, IP: ts.fragtime.cz; Ďalej už len "TS3"; Tieto pravidlá platia pre gathery na FRAGTIME.cz TS3 servery, IP: ts.fragtime.cz; Ďalej už len "gather". Hráči sa musia riadiť taktiež hlavnými pravidlami TS3 serveru. Gather admin, je administrátor gather zápasov, ktorý má na starosť fungovanie gather zápasov a udržiavať poriadok gatherov; Ďalej už len "admin".

II. Pravidlá a povinnosti hráčov

Každý hráč, ktorý hrá gather, je povinný natáčať in-eye demo. Demo musí natáčať každý jeden hráč, od začiatku, teda od celkovo prvého kola zápasu. Každý hráč musí rešpektovať nadriadené pravidlá, admina alebo iných adminov na FRAGTIME.cz | TS3 servery. Každý hráč sa musí správať slušne voči všetkým ostatným členom TS3. Je prísne zakázané, akýmkoľvek spôsobom rušiť hráčov, pri hraní zápasu/gatheru. Všetky pravidlá zápasu sa riadia podla Globálnych pravidil kompetitívnych zápasov CS:GO. Všetky zápasy sa hrajú v štýle MR15, teda klasický kompetitívnyzápas 5on5.

Ak má hráč Black List a chce sa zúčastniť zápasu, hráči sa po dohode môžu rozhodnúť tohto hráča vyhodiť a nehrať s ním. Toto neplatí pre hráča, ktorý je označený ako Grey List..

Pri nerozhodnom zápase sa nadstavuje predĺženie zápasu. Remíza, teda výsledok 15:15 sa nepovoľuje, môže platiť iba po odsúhlasení všetkých hráčov na gathery.

Po skončení zápasu sa musíte presvedčiť, či niekto nechce od vás demo.

Po vyžiadaní dema, je hráč povinný odovzdať demo z príslušného zápasu do 15 min od vyžiadania dema od protihráča.

III. Práva hráčov

Každý hráč má možnosť si vyžiadať demo od maximálne dvoch súperov. Každý hráč má možnosť podať sťažnosť adminovy o prekontrolovanie dema. Každý hráč pri sťažnosti musí adminovy uviesť časy podozrivých akcií hráča v deme.

IV. Povinnosti, pravidlá a práva admina

Admin si môže vyžiadať demo od každého hráča z gatheru. Admin môže vyhodiť hráča z gatheru s uvedeným dôvodom. Admin nieje povinný presúvať hráčov na TS3. Admin v zápase musí dodržovať rovnaké pravidlá ako hráči. Admin musí byť nestranný. Nesmie nadržiavať, zvýhodňovať, urážať alebo nadávať ostatným hráčom.

Admin musí všetko riešiť s chladnou hlavou.

Admin má právo udeliť Grey list alebo Black list ak hráč poruší tieto pravidlá. Tieto označenia môže nahadzovať len s dôvodom. Admin má právo presúvať a vyhodiť hráčov z roomky s dôvodom. Admin má právo požiadať o zabanovanie hráča z TS3. O zabanovanie žiada administrátora TS3 s dôkazom.

Neznalosť pravidiel sa neospravedlňuje! Pravidlá platia od 15.2.2015


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk