AMX Příkazy

Countre-Strike 1.6

Tu máte pár AMX príkazov, ktoré sú také najčastejšie.


amx_kick [dôvod]
amx_ban <čas> [dôvod] čas uvádzajte v minútach (0 je permanentný)
amx_unban odbanuje hráča podľa authid/IP adresy
amx_slay zabije hráča (meno,userid)
amx_slap (kopne hráča) (nick,userid) 0-100 hp
amx_pause zapauzuje hru
amx_unpause odpauzuje hru
amx_who vypíše zoznam hráčov na servery
amx_cvar [hodnota] vypíše zoznam hodnotu zadané cvar
amx_map zmení mapu Napr.: amx_ map de_dust2
amx_plugins vypíše všetky dostupné aktivné moduly
amx_votemap [de_dust2] [de_inferno] a všetky ostatné mapy, ktoré sú na servry
amx_votekick zaháji votovanie o kicku hráča
amx_voteban začne votovanie o zabanovaný hráča
amx_vote zaháji votovanie na danú otázku
amx_cancelvote zruší posledné prebiehajúce votovanie


Brunes Admin

Prečo? Lebo ma to baví! www.brunes.sk